הסבר קצר על סקרי תיכון - Design Review

 

סקר דרישות מערכת  – SRR
סקר תיכון מערכת  – SDR
סקר תיכון ראשוני  – PDR
סקר תיכון קריטי  – CDR
סקר מוכנות לניסוי  - TRR
סקר מוכנות לייצור  - PRR
סקר ניהול הפרוייקט  - PMR

 

 

אחד השרותים שאנו מספקים לפרוייקטים טכנולוגיים הוא תמיכה בתהליכי הפיתוח. מרכיב חשוב בתהליך זה הם סקרי התיכון, או באנגלית - Design Reviews.
להצלחת סקרים אלה השפעה רבה על הצלחת הפרוייקט ושביעות רצון הלקוח. הכנה נכונה לקראת הסקר, ניהול נכון של הסקר וביצוע מעקב לאחר השלמתו יבטיחו את ההצלחה.
פנו אלינו ונשמח לסייע גם לכם.

לאור מספר פניות ושאלות בנושא, החלטנו לפרסם הסבר קצר שמבהיר את המונחים:

סקר התיכון הינו מפגש טכני בו מציגים הגורמים המעורבים בתכן המערכת את פיתרונות התכן ללקוח ולקבוצת מומחים המשמשים כמבקרים.

Design Review – DR
שם כולל לסדרת דיוני בקרה טכניים מקובלים בפיתוח מערכות. סקר התיכון הינו מפגש טכני בו מציגים הגורמים המעורבים בתכן המערכת את פיתרונות התכן ללקוח ולקבוצת מומחים המשמשים כמבקרים. בדיונים אלה בוחנים את התכן המוצע ומחליטים על כיווני ההמשך של פיתוח המערכת.
סקרי התיכון העיקריים המקובלים הם:

1. סקר דרישות מערכת (SRR)
2. סקר תיכון מערכת (SDR)
3. סקר תיכון ראשוני (PDR)
4. סקר תיכון קריטי (CDR)
5. סקר ניהול הפרוייקט (PMR)

System Requirement Review – SRR
סקר דרישות מערכת הינו סקר רשמי ראשון בסדרת סקרים המהווים שלבים מקובלים בחיי פרוייקט.
בסקר זה נבחנות דרישות המערכת על-פי מפרט דרישות שהתקבל מהלקוח או מפרט דרישות פנימי של הארגון.
בסקר משתתפים בדרך כלל נציגים של הפיתוח, השיווק וניהול הפרוייקט. מטרת הסקר לבחון את הדרישות שהתקבלו ומשמעותן הטכנולוגית, הניהולית והכלכלית ולקבוע קו מנחה לצוותים השונים להכנת מפרטי דרישות פנימיים מפורטים.

System Design Review – SDR
זהו הסקר הרשמי השני בסדרת סקרים המהווים שלבים מקובלים בחיי פרוייקט.
סקר זה הינו מפגש טכני בו מוצג הקונספט הראשוני של המערכת. מטרת הסקר לבחון שהפתרון המערכתי עונה לדרישות המפרט וניתן לביצוע בתנאים הנתונים. בסקר זה מוצג קונספט ראשוני בלבד והוא מתקיים לפני שלב התכן.
בסקר מציגים גורמי הפיתוח ומשתתפים בו נציגי הלקוח וקבוצת ביקורת המורכבת מהנהלת הפרוייקט וגורמים מקצועיים פנימיים או חיצוניים נוספים על-פי שיקול הדעת של הנהלת הפרוייקט.

Preliminary Design Review – PDR
הוא הסקר הרשמי השלישי בסדרת סקרים המהווים שלבים מקובלים בחיי פרוייקט.
זהו סקר טכני בו מוצג התכן הראשוני של המערכת. מטרת הסקר לבחון שהפתרון המערכתי עונה לדרישות המפרט וניתן לביצוע בתנאים הנתונים. בסקר זה מוצג תכן ראשוני בלבד והוא מתקיים לפני שלב התכן המפורט.

Critical Design Review – CDR
סקר תיכון קריטי או סקר תיכון מפורט הינו הסקר הרשמי הרביעי בסדרת סקרים המהווים שלבים מקובלים בחיי פרוייקט. זהו סקר טכני בו מוצג התכן המפורט של המערכת. הסקר נערך לאחר שהפקת הלקחים מסקר התיכון הראשוני (PDR) והושלם התכן המפורט. מטרת הסקר לבחון שהפתרון המפורט, ברמה המערכתית וברמת המכלולים עונה לדרישות המפרט וניתן לביצוע בתנאים הנתונים. בסקר זה מוצג תכן סופי והוא מתקיים לפני שלב הקפאת התצורה ובניית אב-טיפוס.
סקר זה נקרא גם DDR - Detailed Design Review
 

סקר מוכנות לניסוי Test Readiness Review - TRR
Test Readiness Review - TRR - סקר מוכנות לניסוי הינו סקר רשמי המתקיים כתנאי מוקדם לעריכת ניסויים משמעותיים בתהליך פיתוח וייצור מערכות. מטרת הסקר לוודא את הנושאים הבאים:
- שהמערכת או המכלול הנבדק מתאימים לדרישות ומוכנים לניסוי בהיבטי בשלות ותצורה.
- שתוכנית הניסוי מגובשת ועונה על הפרמטרים שאמורים להיבדק
- שמערך הניסוי מוכן וזמין לפעילות.

מקובל לבצע סקר מוכנות לניסויי לפני תחילת סדרת הניסויים לבדיקת עמידות המערכת בתנאי סביבה, לפני ניסויי שטח לבחינת תפקוד המערכת (כגון ניסויי שיגור טילים, ניסויי ים למערכת ימית, וכו'), ולפני כל ניסויי אחר הכולל פעילויות מורכבות או היבטים בטיחותיים.

סקר מוכנות לייצור - Production Readiness Review - PRR
Production Readiness Review - PRR - סקר הנערך לקראת הייצור ובוחן את המוכנות של קו הייצור (כולל מלאי, אמצעים, כח אדם, מסמכים, נהלים ושרטוטים) לקראת ייצור מוצר חדש.

סקר ניהול פרוייקט - Program Management Review - PMR
Program Management Review - PMR - סקר תקופתי הנערך במהלך שלבי הפרוייקט השונים ומייועד להציג את סטטוס התקדמות הפרוייקט.
בסקר משתתפים נציגי הלקוח והצוות הניהולי של הפרוייקט.
בסקר זה לא נהוג להציג נושאים טכניים.
 

זקוקים ליעוץ בנושא ?

פנו אלינו באמצעות טופס צור קשר או בטלפון 04-6620488

ונשמח לסייע גם לכם.
 

 

 

 

 
חדשות / הודעות
  • מאמר חדש בנושא: חיזוי אמינות למערכות משולבות חומרה-תוכנה.  

  • תוכנות חיזוי אמינות ומודלים חדשים: - MIL-HDBK-217G - Telcordia SR-332  - NPRD-2011 - NSWC-10 - Physics of Failure - MechRel - Mechanical Reliability Prediction - RELEX 2011 - Quart-ER  

  • סקר דרישות מערכת  – SRR סקר תיכון מערכת  – SDR סקר תיכון ראשוני  – PDR סקר תיכון קריטי  – CDR סקר מוכנות לניסוי  - TRR סקר מוכנות לייצור  - PRR סקר ניהול הפרוייקט  - PMR  

  • יועץ אמינות, יועץ ILS, יועץ הנדסת מערכות מהנדס אמינות, מהנדס ILS, מהנדס מערכת, מהנדס איכות תמיכה הנדסית כוללת תחת קורת גג אחת  

כותרת