תמיכה בהנדסת מערכות - System Engineering Support

 

לאקסילוג נסיון רב בליווי פעילויות הנדסת המערכת של פרוייקטים מורכבים. הנסיון הרב שנרכש וההיכרות המעמיקה של הדרישות והסטנדרטים של הלקוחות השונים בארץ ובעולם, מאפשרים לנו לסייע להנהלת הפרוייקט להשלים את תהליכי ניהול הפיתוח וההכנה לייצור ברמה מקצועית גבוהה המקובלת במדינות העולם. אנו מספקים ייעוץ בתהליכי הניהול ההנדסי של פרוייקטים בשיטות מתקדמות המבטיחות תהליכים מבוקרים והתאמת המוצר לדרישות הלקוח:

 • ניתוח דרישות וכתיבת מפרטים 
 • סיוע בהכנה וניהול סקרי תיכון (SDR, PDR, CDR, וכו')
 • ניהול תהליכי הוכחת-תכן (אימות פיתוח) ואישור מוצרים חדשים (V&V, QUAL, DDP) 

 

 

ליווי התכן

 • כתיבת מפרטים ותיעוד הפיתוח - כתיבת מפרטי דרישות ומפרטי פיתוח למערכות ומכלולים. המרת מפרטי דרישות לקוח למפרטי פיתוח וייצור פנימיים. כתיבת מפרטי בדיקות ומפרטי רכש. תיעוד תהליכי פיתוח לשימור ידע.
 • הנדסת תחזוקה ובדיקות - ייעוץ בנושאי תכן לאחזקתיות ובדיקתיות, ניתוחים וחיזוי אחזקתיות ובדיקתיות
 • הגדרה ואיפיון ציוד בדיקה ותמיכה (צב"ד/צת"ת) - ניתוח הדרישות לציוד בדיקה (Test Equipment) וציוד תמיכה (Support Equipment) למוצרים ומערכות משולבות. כתיבת מפרטי דרישות (STE Specification, Test Requirements Document - TRD). ליווי הפיתוח ומיקור חוץ (Outsourcing)
 • תמיכה בסקרי תיכון (SDR, PDR, CDR....) - סיוע בהכנת תוכנית הסקר, ייעוץ והכנת מצגות, הכנת מסמכים וחומרי רקע לסקרים, סיוע במהלך הסקר, הכנת סיכומים וניהול סגירת מטלות.

 

אימות והוכחת התכן (Verification & Validation, Qualification)

 • הכנת תוכניות אימות (V&V Plan) - אימות והוכחת התכן Validation and Verification הינו תהליך משולב הכולל ביצוע בדיקות ואנליזות במטרה להוכיח שהמוצר עומד בדרישות המפרט. תוכנית האימות (Validation and Verification Plan - V&V plan) מגדירה בצורה מפורטת אילו בדיקות ופעילויות תכלול תוכנית האימות, איזו תצורת מערכת תיבדק בכל שלב ומה לוח הזמנים המתוכנן לביצוע תהליך האימות. תוכנית זו מהווה תוכנית עבודה לביצוע תהליך אימות ואישור המוצר. דרישות תכולת התוכנית והמבנה שלה נקבעים על-פי התקנים והנהלים של הלקוח. לאקיסלוג נסיון רב והיכרות מעמיקה עם הדרישות של לקוחות מוסדיים שונים ברחבי העולם.
 • ייעוץ וניהול תהליכי אימות הפיתוח (הוכחת-תכן)  (DDP, V&V, Qualification, Certification) - התהליך מאגד בתוכו את בדיקות תנאי הסביבה, בדיקות פונקציונליות, אנליזות ומסמכים שונים המוכיחים כל אחת מדרישות מפרט המערכת. יועץ מנוסה של אקסילוג ילווה את התהליך ויעזור להנהלת הפרוייקט לעבור אותו בהצלחה תוך חיסכון בביצוע בדיקות ופעילויות מיותרות.
 • כתיבת דוחות סיכום ואנליזות - כחלק מתהליך הוכחת התכן נדרש לבצע אנליזות שונות ולהכין מסמכי סיכום לבדיקות. מסמכים אלה כוללים: דוח סיכום בדיקות תנאי סביבה, דוח סיכום בדיקות פונקציונליותאנליזת דמיות (Similarity Analysis), וכו'. אקסילוג ערוכה להכין מסמכי סיכום ואנליזות בהתאם לדרישות לקוחות שונים בעולם. הנסיון הרב שלנו בעבודה מול לקוחות קפדניים ברחבי העולם מבטיחים דוחות שיתקבלו ויאושרו על-ידי הלקוח שלכם.
 • כתיבת תוכניות בדיקה ואישור המוצר (Qualification Program Plan - QPP,  Qualification Test Procedure - QTP) - תוכנית בדיקות האישור (Qualification Test Plan) מגדירה אילו בדיקות יבוצעו במסגרת אישור המוצר, על איזו תצורה, לוח זמנים, ומידע נוסף אשר מהווה תוכנית עבודה מפורטת לביצוע תהליכי בדיקות תנאי הסביבה והבדיקות הפונקציונליות. נהלי הבדיקות (Qualification Test Procedure - QTP) כוללים הנחיות מפורטות לביצוע כל סוג של בדיקה, כולל הציוד הנדרש, ה-SETUP של הבדיקה, תצורת המערכת הנבדקת, הפרמטרים הנבדקים (סוג, רמה ומשך הבדיקה) ואופן ביצוע הבדיקה.
 • הכנת מטריצת אימות (Verification Matrix) - מטריצת האימות (Verification Matrix) מהווה את הבסיס לתהליכי אישור המוצר ומפרטת את אופן הבדיקה וההוכחה של כל דרישה במפרט. מאחר וכל תהליכי אישור המוצר יתבססו על מטריצה זו, ישנה חשיבות רבה לבניה נכונה של מטריצת האימות כדי להמנע מביצוע בדיקות ופעילויות מיותרות אשר ייקרו מאוד את התהליך, או השמטת פעילויות שיימנעו את אישור המוצר. נשמח להעמיד לרשותכם את הנסיון שלנו בניתוח הדרישות והכנת מטריצת אימות (Verification Matrix) לפרוייקט שלכם.
 • הכנת מטריצת עקיבות (Traceability Matrix) - מטריצת העקיבות (Traceability Matrix) מיועדת לוודא שכל דרישות המפרט באות לידי ביטוי בתהליכי התכן של הפרוייקט ובדרישות הרכש מקבלני המשנה. בתהליכי פיתוח מסודרים כלי זה משמש כבקר חשוב המונע התעלמות מדרישות ומבטיח ניהול חלק ובטוח יותר של תהליכי הוכחת התכן ואישור המוצר. כמו כן, מטריצה זו משמשת כלי חשוב בשימור הידע באירגון.

 

ניהול תצורה בפיתוח ובייצור

 • הכנת תוכנית ניהול תצורה (Configuration Management Plan - CMP) - תוכנית ניהול התצורה מגדירה את אופן ניהול תצורת המוצר במהלך הפיתוח והייצור על-מנת להבטיח אחידות ותאימות לדרישות. התוכנית מפרטת את אופן הטיפול בניהול התצורה בכל שלבי ותחומי הפרוייקט - ניהול תצורה לחומרה, ניהול תצורה לתוכנה, ניהול תצורה ברכש, ניהול תצורה בפיתוח, ניהול תצורה בייצור, ניהול שינויים (Engineering Changes), ועוד.
 • הנחייה וייעוץ בתהליכי ניהול תצורה - הנחייה כוללת וליווי אנשי הפרוייקט להבטחת ניהול תצורה תקין ומסודר לכל אורך חיי המוצר על-פי נהלי הארגון ודרישות הלקוח.
 • ליווי מבדקי תצורה פיזית ופונקציונלית (FCA, PCA) - מבדקי תצורה מתבצעים על-ידי הלקוח לקראת אספקת המוצר במטרה לוודא שהמוצר תואם לדרישות. מבדק התצורה הפונקציונלי מהווה למעשה את השלב המסכם של תהליך הוכחת התכן ואישור המוצר. מבדק התצורה הפיזי נועד לבדוק את התצורה הפיזית של המוצר אותו יקבל הלקוח וכן את השרטוטים והתיעוד ההנדסי המלווה. מעבר מוצלח של מבדקים אלה מהווה תנאי לאספקת המוצר. נשמח לעזור לכם להיערך למבדקים אלה וללות אתכם במהלכם ולהבטיח הצלחה וחיסכון כספי משמעותי.

 

 צוות אקסילוג ישמח לעמוד לשירותכם בטל: 054-6364429 או באמצעות דף צור קשר

 


אימות התכן | אימות הפיתוח | הוכחת תכן | Declaration of Design and Performance DDP | אישור מוצרים | Air Worthiness | עקיבות התכן | Safety Of Flight SOF | Validation and Verification V&V | Qualification

 
חדשות / הודעות
 • מאמר חדש בנושא: חיזוי אמינות למערכות משולבות חומרה-תוכנה.  

 • תוכנות חיזוי אמינות ומודלים חדשים: - MIL-HDBK-217G - Telcordia SR-332  - NPRD-2011 - NSWC-10 - Physics of Failure - MechRel - Mechanical Reliability Prediction - RELEX 2011 - Quart-ER  

 • סקר דרישות מערכת  – SRR סקר תיכון מערכת  – SDR סקר תיכון ראשוני  – PDR סקר תיכון קריטי  – CDR סקר מוכנות לניסוי  - TRR סקר מוכנות לייצור  - PRR סקר ניהול הפרוייקט  - PMR  

 • יועץ אמינות, יועץ ILS, יועץ הנדסת מערכות מהנדס אמינות, מהנדס ILS, מהנדס מערכת, מהנדס איכות תמיכה הנדסית כוללת תחת קורת גג אחת  

כותרת